Stori Stuart

” I’r rhai ohonoch sydd yn darllen hwn , yr wyf yn teimlo ei fod yn bwysig i chi wybod a deall bod ni waeth pa mor ddrwg ydych yn teimlo na fydd yn cael gwell ar ei ben ei hun ac nid chi yw’r unig un fydd yn dioddef , felly hefyd y bydd yr holl bobl yr ydych yn gofalu am a chariad. Yr wyf yn gwybod , gan fy mod wedi bod yno ac felly rhaid iddynt . “

Continue Reading

Stori Maria

Roedd fy mhartner Ben a minnau yn meddwl cychwyn teulu ac roeddwn yn gwybod ei fod yn bryderus, ond un diwrnod fe ddywedodd wrtha’i nad oedd yn meddwl y gallai gael plant, oherwydd ei fod wedi cael ei gam-drin. Roedden ni wedi bod gyda’n gilydd am bedair blynedd pan ddywedodd wrtha’i ac roeddwn wedi synnu ei fod wedi cadw’r gyfrinach am yr holl amser ac nad oeddwn wedi sylwi ar ddim byd.

Continue Reading

Stori Ashley

Doeddwn i ddim yn gwybod at bwy i droi pan gefais fy nhreisio, ond edrychais ar-lein a darganfod SurvivorsUK. Roedd yn help gwybod eu bod wedi bodoli am rhai blynyddoedd felly meddyliais eu bod yn gwybod llawer am beth oedd wedi digwydd imi, ac felly efallai na fydden nhw’n cael eu synnu.

Continue Reading

Leave Website

Helpline closure_11Dec19

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this