Mae’r cyfeirlyfr ar-lein yma yn agored i gynghorwyr, seicotherapyddion, therapyddion celf a seicolegwyr cymwysiedig.

Mae’r holl therapyddion ar y rhestr wedi derbyn hyfforddiant penodol gyda  SurvivorsUK ar weithio gydag oedolion sydd wedi dioddef trais rhywiol ar unrhyw adeg yn eu bywydau.

Darganfod cynghori

Nodwch eich tref, dinas neu god post:

Find support

Enter your town, city or postcode:

Searches are anonymous. We do not store your data

Mae chwiliadau yn ddi-enw. Dydyn ni ddim yn cadw eich data

Ar adeg cael eich derbyn ar ein cyfeirlyfr, rydych wedi cytuno i gadw at ein telerau ac amodau yn cynnwys:

  • Darparu prawf cymhwyster inni
  • Yswiriant atebolrwydd
  • Cytuno i gadw at god moeseg (BACP/UKCP neu gyfatebol).

Mae therapyddion yn y cyfeirlyfr hwn yn gweithio’n annibynnol o SurvivorsUK a dydyn nhw ddim yn dod o dan ein contract cyflogaeth arferol. Ond os oes gennych unrhyw gwyn am unrhyw un o’r gweithwyr proffesiynol a restrir cysylltwch gyda ni ac fe fyddwn yn hapus i’ch helpu cystal ag y gallwn.

I bobl y tu allan i Lundain

Os ydych yn gallu teithio i ganol Llundain waeth ble rydych chi’n byw gallwn eich cefnogi yn ein gwasanaeth yn Shaldwell. Mae hyn yn ymestyn i gynghori unigol a therapi grŵp.

Cynghori unigol y tu allan i Lundain

Dylai’r Cyfeirlyfr Cenedlaethol o Wasanaethau Cynghori Cam-Drin Rhywiol Dynion eich galluogi i ddarganfod cynghorydd yn agos atoch chi..

Neu gallwch hefyd edrych ar NAPAC neu The Survivors Trust a fydd yn rhoi manylion i chi am wasaanethau cynghori arbenigol eraill yn eich ardal leol.

Therapi grŵp y tu allan i Lundain

Gallwch holi NAPAC neu The Survivors Trust, a fydd yn rhoi manylion i chi am grwpiau cynghori arbenigol yn eich ardal leol.

Ydych chi eisiau bod ar y rhestr yma?

Cliciwch yma i ddarganfod rhagor am ein cyrsiau hyfforddi

Leave Website

Helpline new opening hours 1 Jun 19

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this