Rydym yn cynnig cynghori unigol i ddynion (18 oed a throsodd) sydd wedi dioddef cam-drin rhywiol ar unrhyw adeg yn eu bywydau.

Dim ond hunan gyfeiriadau rydym yn eu derbyn . Dydyn ni ddim yn gweithio gyda dynion sydd wedi cam-drin eraill .

Gallwch hunan gyfeirio trwy ein gwasanaeth llinell gymorth gwe sgwrs , ein ffôn swyddfa 0203 598 3898 neu e-bost  [email protected].

Er ein bod yn wasaaneth wedi’i leoli yn Llundain, mae ein cleientiaid yn dod o Lundain Fwy, Surrey, Essex ac weithiau ymhellach i ffwrdd. Cyn belled â’ch bod yn gallu dod atom gallwn eich cefnogi.

 

Sut i gychwyn gyda chynghori unigol

1 Cysylltu gyda ni

Rydych yn hunan gyfeirio

2 Asesiad

O fewn 2 wythnos o dderbyn eich cyfeiriad fe fyddwn yn trefnu ymgynghoriad cychwynnol

3 Trafodaeth

Yn yr ymgynghoriad cychwynnol fe fyddwn yn ystyried os mai cynghori unigol neu therapi grŵp  yn SurvivorsUK ydy’r gefnogaeth mwyaf defnyddiol i chi

4 Cadarnhâd

Os ydyn ni’n penderfynu bod cynghori unigol yn iawn i chi yna fe fyddwn yn cadarnhau eich bod ar ein rhestr aros

5 Cynghori yn cychwyn

Yna fe fyddwn yn cysylltu gyda chi ynghylch amseroedd a lleooedd gwag addas tra’n dyrannu cynghorydd i chi o’n tîm

 

Os mai nid ni ydy’r gwasanaeth cywir i chi, mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn ei drafod gyda chi. Fe fyddwn yn eich cefnogi i ddarganfod gwasanaeth amgen addas sydd yn gallu helpu.

Ein cynghorwyr

Mae gennym dîm o gynghorwyr gwrywaidd a benywaidd sy’n gweithio o’n lleoliad yn Shadwell.  Mae ein cynghorwyr yn gymwysiedig ac yn cadw at ganllawiau  BACP.   Mae ein holl gynghorwyr yn brofiadol gyda chefnogi goroeswyr gwrywaidd ac yn derbyn hyfforddiant proffesiynol parhaus.

Sut mae’n gweithio

  • Rydyn ni’n cynnig 12 sesiwn o gynghori i gleientiaid newydd. Mae gan gleientiaid y cyfle i ymestyn y cynghori i ddwy flynedd ar y mwyaf mewn ymgynghoriad gyda’ch cynghorydd.
  • Mae gennym gyfradd disgownt o ffioedd ac yn codi ar gleientiaid yn unol â’u hincwm, yn cychwyn o’r ymgynghoriad cychwynnol ymlaen. Mae ein ffioedd cynghori unigol cyfredol yn amrywio o £5-£50.
  • Rydym yn cadw’r holl wybodaeth yn gyfrinachol yn y mudiad ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol fel datgeliad o drosedd ddifrifol neu bryderon amddiffyn plant

Sut i gychwyn

Ffoniwch ni ar 020 3598 3898, neu cysylltwch trwy’r wefan

Leave Website

Helpline new opening hours 1 Jun 19

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this