Cael sgwrs gyfrinachol un i un gydag aelod o’n tîm trwy Sgwrs Testun

Yn ystod oriau argaeledd y gwasanaeth, anfonwch neges destun i’r rhif o’ch ffôn ac fe fydd rhywun yn eich ateb. Noder: mae sesiwn sgwrs destun yn 30 munud o hyd ar y mwyaf.

Fe fyddwch yn derbyn cadarnhad cychwynnol bod rhywun ar gael i’ch helpu a neges awtomatig yn gofyn am eich oed, rhyw ac o ble yn y wlad rydych chi’n cysylltu â ni. Unwaith y byddwch wedi ateb fe fydd y sesiwn sgwrsio yn gallu cychwyn.

Does dim pwysau pan fyddwch yn defnyddio sgwrs testun, gallwch ei ddefnyddio cyn lleied neu cyn amled ag yr ydych eisiau.

Dydy sgawrs testun ddim yn gynghori – ond mae’n gam cyntaf tuag at siarad am yr anawsterau y mae goroeswr yn eu wynebu.

Cael y gorau allan o Sgwrs Testun

Os ydych yn cael amser caled ac eisiau cael ateb i gwestiyn neu delio gyda phroblem yna mae sgwrs testun yn ddull cyflym a hawdd i gael yr help angenrheidiol.

Os ydych eisiau sgwrs hir dydyn ni ddim yn argymell sgwrs testun – mae ein gwasanaeth gwe sgwrs yn ddelfrydol i’r math yna o gyfathrebu, ond dylech wneud  beth bynnag sydd fwyaf cyfforddus i chi.

Ni fydd ein helpwyr llinell gymorth yn eich gwthio i unrhyw beth ond os ydych eisiau manylion am SurvivorsUK fe fyddwn yn hapus i atech eich cwestiynau.

Helpwyr llinell gymorth hyfforddedig

Mae sgwrs testun yn cael ei drafod gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig a gwirfoddolwyr dan oruchwyliaeth sydd yn hapus i siarad gyda goroeswyr am eu profiadau a’u problemau – yr un tîm â’n gwasanaeth gwe sgwrs.

Beth allwch chi ei wneud nesaf

Gallwch barhau i ddefnyddio’r sgwrs testun mor aml ag yr ydych eisiau. Ond, os ydych yn teimlo yr hoffech symud ymlaen i ddefnyddio ein gwasanaethau eraill, dyma beth yr ydym yn ei argymell:

Leave Website
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this