Mae ein therapi grŵp ar gyfer dynion dros 18 oed sydd wedi dioddef cam-drin rhywiol ar unrhyw adeg yn eu bywydau. Ar hyn o bryd cynhelir y grŵp yn ein lleoliad yn Shadwell, Llundain.

Dim ond hunan gyfeiriadau rydyn ni yn eu derbyn. Dydyn ni ddim yn gweithio gyda dynion sydd wedi cam-drin dynion eraill yn rhywiol.

Rydym yn cymryd hunan gyfeiriadau trwy ein gwasanaeth gwe sgwrs , ffôn ein swyddfa 0203 598 3898 neu trwy e-bost ar [email protected].

Rydyn ni yn wasanaeth wedi’i leoli yn Llundain, ond mae cleientiaid yn dod o Lundain Fwy,  Surrey, Essex ac weithiau ymhellach i ffwrdd. Os ydych yn gallu dod atom yna fe fyddwn yn gallu eich cefnogi.

Rydym yn darparu gweithdai undydd i bartneriaid, gofalwyr, ffrindiau ac aelodau’r teulu. Ar hyn o bryd dydyn ni ddim yn darparu therapi teulu na therapi cyplau.

Y broses

  1. Rydych yn hunan gyfeirio
  2. Fe fyddwn yn trefnu ymgynghoriad cychwynnol o fewn pythefnos o dderbyn eich cyfeiriad
  3. Yn yr ymgynghoriad cychwynnol fe fyddwn yn ystyried a fyddai therapi grŵp neu gynghori unigol yn SurvivorsUK yn darparu’r cymorth cywir i chi
  4. Os mai therapi grŵp ydy’r gwasanaeth cywir i chi yna fe fyddwn yn dweud wrthych chi eich bod ar y rhestr aros
  5. Yna fe fyddwn yn dweud wrthych chi pan fydd lle yn y grŵp

Os mai nid ni ydy’r gwasanaeth cywir i chi, mae hyn yn rhywbeth y gallwn siarad amdano yn yr ymgynghoriad. Gallwn eich helpu i ddarganfod gwasanaeth amgen addas.

Pam bod therapi grŵp yn gweithio

Dydy nifer o oroeswyr erioed wedi cyfarfod dyn arall sydd wedi cael profiad rhywiol camdriniol ac efallai eu bod yn teimlo’n ynysig.

Gall rhannu profiadau gyda’ch cymheiriaid mewn therapi grŵp fod yn gefnogol a gall roi boddhad i chi. Gall fod yn gyfle i archwilio sut mae aelodau’r grŵp yn rhyngweithio gyda’i gilydd a sut y gall hyn fod yn berthynol i brofiadau eraill yn y byd y tu allan.

Gall fod yn ddefnyddiol ymuno â grŵp ar ôl cyfnod o ymgynghori unigol. Dydy cleientiaid sydd yn derbyn cynghori unigol yn SurvivorsUK ddim yn ymgysylltu yn y grŵp ar yr un adeg.

Y rhaglen therapi grŵp

  • Mae 6- 10 o aelodau yn y sesiynau therapi grŵp ac maen nhw’n cyfarfod yn wythnosol gyda 2 therpaydd grŵp.
  • Mae gennym gyfradd disgownt o ffioedd a chostau yn seiliedig ar incwm cleient yn cychwyn o’r ymgynghoriad unigol cychwynnol ymlaen. Ar hyn o bryd mae therapi grŵp yn amrywio o £8-£32 y sesiwn.

Mae’r holl wybodaeth yn gyfrinachol yn ein mudiad ac eithrio mewn amgylchaidau eithriadol – fel datgeliad am drosedd difrifol neu bryder am amddiffyn plant.

Leave Website

Helpline new opening hours 1 Jun 19

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this