Mae gwe sgwrs yn eich galluogi i gael sgwrs gyfrinachol un i un gydag un o’n helpwyr llinell gymorth hyfforddedig.

Mae ein helpwyr llinell gymorth yn brofiadol i’ch cefnogi i rannu pethau yn eich amser eich hun pan fyddwch yn barod. Chi sy’n rheoli’r we sgwrs ac felly gallwch ddewis gorffen y sgwrs pryd bynnag rydych chi eisiau gwneud hynny.

Os mai dyma’r tro cyntaf i chi ddefnyddio gwe sgwrs, rydym yn deall y gall fod yn ofnus. Fe fyddwn yn eich cefnogi trwy’r broses ac yn helpu mewn unrhyw ffordd posibl.

Gallwch hunan gyfeirio am gynghori neu therapi grŵp trwy’r we sgwrs, ein gwefan neu trwy ffonio’r swyddfa yn ystod oriau swyddfa (0203 598 3898).

Sut  i gael y gorau o we sgwrs

  • Defnyddiwch gyfrifiadur (PC neu Mac) gyda chysylltiad rhyngrwyd cryf
  • Canolbwyntiwch ar y sgwrs ac ymateb yn gyflym
  • Ceisiwch beidio â gwneud pethau eraill tra’n sgwrsio gyda ni fel eich bod yn canolbwyntio ar y sgwrs
  • Dywedwch wrthyn ni os oes rhaid i chi orffen y sesiwn – gallwch ddod yn ôl a sgwrsio gyda ni rhywbryd arall

Llinell gymorth i oroeswyr

Mae’r we sgwrs yn llinell gymorth i ddynion sydd wedi dioddef cam-drin rhywiol naill ai yn blentyn neu yn oedolyn. Rydyn ni hefyd yn siarad gyda ffrindiau agos a theulu.

Os ydych dan 18 oed neu yn poeni am blentyn neu berson ifanc ffoniwch Childline ar 0800 11 11 neu  ewch i’n tudalen ar Rhai Dan 18 oed – cyngor a chysylltiadau i gyrff eraill a chamau i’w cymryd

Os oes gennych feddyliau pryderus am niweidio plentyn o bosibl eich hun, cysylltwch gyda  STOP IT NOW ar 0808 1000 900.

Os ydych yn cysylltu gyda’n llinell gymorth gwe sgwrs ac os mai nid ni ydy’r gwasanaeth cywir i chi, yna fe fyddwn yn gwneud ein gorau i’ch cyfeirio i’r lle cywir.

Cyfrinachedd

Mae’r holl wybodaeth yn cael ei gadw’n gyfrinachol yn ein mudiad.

Ond – os ydych yn datgelu gwybodaeth ynghylch trosedd ddifrifol (fel terfysgaeth) neu am blentyn all fod mewn perygl o niwed, gall y gyfraith ei gwneud hi’n ofynnol inni dorri eich cyfrinachedd. Os ydyn ni’n gallu, fe fyddwn yn eich hysbysu o hyn yn ystod eich cysylltiad gyda ni.

Cysylltu gyda ni y tu allan i oriau gwe sgwrs

Gallwch e-bostio ni  [email protected]. Os ydych eisiau hunan gyfeirio ar gyfer cynghori e-bostiwch yr un cyfeiriad neu ffoniwch ni yn ystod oriau swyddfa Llun i Gwener ar 0203 598 3898.

Leave Website
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this