Ar Goroeswyr rydym yn gweithio gyda phob math o weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Gallwn gynnig hyfforddiant ar gyfer y rhai sydd am fod yn fwy parod i ddelio â goroeswyr cam-drin rhywiol gwrywaidd, yn ogystal â phecynnau gwybodaeth os ydych yn chwilio am daflenni a phosteri.

Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol nad ydym yn cymryd atgyfeiriadau, rydym yn wasanaeth hunan-gyfeirio. Os ydych chi’n credu y byddai eich defnyddwyr gwasanaeth yn elwa ar ein cymorth, os gwelwch yn dda yn eu cynghori i gysylltu â ni.

Pecyn y Wasg

Bydd pecyn gwybodaeth eich darparu gyda thaflenni a phosteri i roi gwybod i chi neu eich defnyddwyr gwasanaeth am SurvivorsUK .

Find out more

Leave Website
X
- Enter Your Location -
- or -