Beth ydy Cam-Drin Rhywiol Dynion?

Mae SurvivorsUK yn diffinio cam-drin rhywiol dynion fel unrhyw weithrediad rhywiol dieisiau neu anghydsyniol a gyflawnir yn erbyn dyn neu fachgen ar unrhyw adeg yn eu bywydau.

I bwy mae’n gallu digwydd?

Yn syml, i unrhyw un. Gallai fod wedi digwydd i chi pan oeddech yn blentyn neu yn eich arddegau neu yn oedolyn.

Pa mor aml mae’n digwydd?

Yn llawer amlach nag y mae pobl yn ei feddwl.

Mae ffigurau a ryddhawyd gan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol (2007) yn dweud wrthym bod 11% o fechgyn dan 16 oed ar unrhyw un adeg yn ddioddefwyr rhyw ffurf o gam-drin rhywiol.

Ar y boblogaeth gyfredol mae hynny dros 700,000 o ddioddefwyr. Mae hyn yn nodi bod yna dros 2 filiwn o oroeswyr cam-drin rhywiol plentyndod yn y DU.

Dywed yr un adroddiad wrthyn ni bod, fel oedolion, 3.5% o ddynion wedi dioddef ymosodiad rhywiol, sef 905,000 o ymosodiadau a  120,000 o achosion o drais rhywiol.

Mae hynny dros filiwn o ymosodiadau rhywiol yn erbyn dynion. Mae dros 1,000 o ddynion yn riportio cael eu treisio’n rhywiol bob blwyddyn i’r heddlu ac mae’r heddlu a’r llywodraeth yn cyfaddef bod hyn yn debygol o fod yn llai na 10% o’r nifer gwirioneddol.

Mae adroddiad 2013 y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol “Trosolwg o Droseddu Rhywiol yng Nghymru a Lloegr” yn datgan bod yna 72,000 o ymosodiadau rhywiol yn erbyn dynion yn y 12 mis blaenorol.

Oes yna gamdriniwyr benywaidd?

Oes.  Mae ymchwil diweddar (America, Canada ac Awstralia) oll yn dangos bod hyd at 25% o gamdriniwyr rhywiol plant yn fenywod. Dywed yr un astudiaethau wrthym mai menywod sydd yn gyfrifol am tua 40% o ymosodiadau rhywiol ar fechgyn.

Darllen pellach

Mae goroeswyr yn delio gyda llawer o gamdybiaethau am gam-drin rhywiol– fe fydd y dudalen yma yn helpu i chwalu rhai o’r mythau.

Os hoffech wybod rhagor am y gyfraith a cham-drin rhywiol, darllenwch ein tudalen ar y pwnc.

Leave Website

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this