Er nad ydy SurvivorsUK yn gweithio gyda rhai dan 18 oed, mae yna gyrff y gallwch gysylltu â nhw os ydych wedi dioddef cam-drin rhywiol neu os ydy’r cam-dri rhywiol yn barhaus.

Cyrff sydd yn gallu helpu

Siaradwch gyda rhywun

Rydym yn argymell eich bod yn siarad gyda rhywun yr ydych yn teimlo’n ddiogel gyda nhw – aelod o’ch teulu rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw  neu athro/athrawes efallai.

Mae help ar gael hefyd trwy gysylltu gyda sianeli swyddogol fel gwasanaethau cymdeithasol neu’r  heddlu

Leave Website

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this