Ein polisi fel mudiad ydy gweithio gyda dynion dros 18 oed – er ei bod yn bwysig nodi, cyn belled â’ch bod dros 18 oed pan fyddwch yn cysylltu gyda ni, does dim ots beth oedd eich oedran pan ddigwyddodd y camdriniaeth.

Helpu lle y gallwn wneud y daioni gorau

Rydym yn gweithio gyda dynion dros 18 oed oherwydd ein bod yn teimlo mai dyma rydym yn ei wneud orau.

Does gennym ni ddim profiad o weithio gyda rhai dan 18 oed. Ar hyn o bryd rydyn ni’n cyflogi pobl i gyd-fynd â’n cyfansoddiad o weithio’n unig gydag oedolion ac felly does gennym ni ddim staff cymwysiedig i helpu rhai dan 18 oed.

Fel gwasanaeth o bell mae’n gallu bod yn anodd cefnogi rhai dan 18 oed yn iawn gan nad oes gennym y cysylltiadau cywir i helpu’r grŵp yma os ydyn nhw mewn argyfwng.

Rhai dan 18 oed a’r gyfraith

Mae’r gyfraith yn cydnabod byd oedolion o 18 oed ac mae yna ofynion penodol ar gyfer hyfforddiant a chymwysterau pobl sydd yn gweithio gyda rhai dan 18 oed.

Cymhlethdod hynny ydy mai’r oed cydsynio yn y DU ydy 16 oed, ac felly mae yna fwlch o 2 flynedd lle maen nhw’n gallu ymddwyn yn gyfreithiol mewn ffyrdd ‘oedolyn’ ond yn cael eu hystyried yn gyfreithiol fel plant.

Ein rhwymedigaeth cyfreithiol

Os ydyn ni yn dod ar draws unrhyw un dan 18 oed sydd mewn perygl, yna mae’n ddyletswydd gofal arnom ni i gysylltu gyda’r awdurdodau – y gwasanaethau cymdeithasol neu’r heddlu.

Os ydyn ni’n meddwl bod unrhyw un dan 18 oed mewn perygl yna mae’n rhaid inni weithredu, gyda neu heb eu caniatâd.

Fe fyddem bob amser yn ceisio cysylltu gyda’r person i ddechrau ond efallai y byddai’n rhaid inni weithredu hyd yn oed os nad oedden nhw eisiau inni gysylltu gyda’r awdurdodau.

Mae yna bobl sydd yn gallu helpu

Os ydych dan 18 oed ac yn delio gyda, neu wedi dioddef, cam-drin rhywiol dynion, darganfod beth allwch ei wneud – a pha gyrff sydd yn gallu helpu.

Leave Website

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this